Glory to the Filmmaker! (2007) Full Movie

Glory to the Filmmaker!
6.4/10 by 15 users

Watch Glory to the Filmmaker! (2007) : Full Movie Online Free Takeshi Kitano plays a version of himself in which he's a struggling director cycling through a number of different genres in an effort to complete his latest project.

Title Glory to the Filmmaker!
Release Date Jun 02, 2007
Genres Drama, Comedy,
Production Company
Production Countries Japan
Casts Takeshi Kitano, Toru Emori, Kayoko Kishimoto, Anne Suzuki, Keiko Matsuzaka, Yoshino Kimura, Kazuko Yoshiyuki, Yuki Uchida, Akira Takarada, Yumiko Fujita, Ren Osugi
Takeshi Kitano
Toru Emori
Kayoko Kishimoto
Kimiko
Kimiko
Anne Suzuki
Keiko Matsuzaka
Yoshino Kimura
Kazuko Yoshiyuki
Yuki Uchida
Akira Takarada
Yumiko Fujita
Ren Osugi
Susumu Terajima
Shun Sugata
Tetsu Watanabe
Naomasa Musaka
Takashi Nishina
Tamotsu Ishibashi
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters